Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 05 2017

nowazupa


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarawruapart rawruapart
nowazupa
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viarawruapart rawruapart
nowazupa
9158 73e1
Reposted fromweheartit weheartit viarawruapart rawruapart
nowazupa
‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski
6896 5051 500

September 16 2017

nowazupa
17.09 ..

August 17 2017

nowazupa

July 27 2017

nowazupa
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
nowazupa
nowazupa
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków

July 19 2017

nowazupa

July 16 2017

nowazupa
nowazupa
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahardbitch hardbitch

June 21 2017

nowazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl