Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2020

nowazupa
2528 4421 500
Reposted fromxawery xawery viabitemyneck bitemyneck

May 16 2020

nowazupa
9677 d08c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaanikroku anikroku
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe

May 11 2020

nowazupa
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— Happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabitemyneck bitemyneck

April 07 2020

nowazupa
Myślę, że będę za tobą tęsknić na zawsze ...
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viabitemyneck bitemyneck

April 04 2020

nowazupa
5828 ff1e 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck
nowazupa
7248 4bcd
Reposted fromhrafn hrafn viabitemyneck bitemyneck

March 26 2020

0296 ba42 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamaybeyou maybeyou

March 08 2020

nowazupa
(...) moja przeszłość niczego mnie nie nauczyła. Nie dała mi ani spokoju, ani żalu, ani nienawiści. Dała mi tylko powroty do spraw, które jeszcze się buntują. Moja przeszłość nie dała mi nawet mądrych wniosków.
— Zofia Bystrzycka "Opowiadania sentymentalne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahrafn hrafn

February 23 2020

nowazupa
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viabitemyneck bitemyneck

February 02 2020

nowazupa
2548 73e5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatomusterup tomusterup

January 29 2020

nowazupa
2062 ab07 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabitemyneck bitemyneck

January 27 2020

nowazupa
0401 f0ff
Reposted fromkejtowa kejtowa

January 26 2020

nowazupa
0941 d15b 500
Reposted fromnutt nutt
nowazupa
Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabitemyneck bitemyneck

January 25 2020

nowazupa
9128 6c05 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaheartbreak heartbreak

January 22 2020

nowazupa

January 21 2020

nowazupa
Proszę wybaczyć,
że brak mi sił o ciebie walczyć.
Bo tak już jest, że drogo płaci
ten, który wybrał nic nie tracić
— Czesław Mozil
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
nowazupa
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viaheartbreak heartbreak

January 19 2020

nowazupa
2854 24eb 500
Reposted fromkarahippie karahippie viahardbitch hardbitch
nowazupa
Proszę wybaczyć,
że brak mi sił o ciebie walczyć.
Bo tak już jest, że drogo płaci
ten, który wybrał nic nie tracić
— Czesław Mozil
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...